Søvnpolitik i daginstitutioner

Center for Børn og Unges Søvn står bag denne politik for sund søvnpraksis i daginstitutioner. 

Sund søvnpraksis i daginstitutioner

Børn, som tidligt i livet støttes til en god soverytme, har væsentligt større sandsynlighed for gode sovevaner resten af livet. Vores søvnpolitik indeholder vores bedste bud på, hvordan man kan etablere et samarbejde mellem institution og forældre, som støtter en sund søvnpraksis for børnene.

Søvnpolitikken kommer omkring:

  • God søvn giver bedre trivsel
  • Søvnen er et fælles projekt
  • God vågentid avler bedre søvn
  • Rytmen er afgørende for søvnkvaliteten
  • Normail søvn og individuelle behov
  • Dialog og samarbejde styrker barnets søvnpraksis
  • Håndtering af søvnproblemer i overgangsperioder
  • Individuelle søvnaftaler, når søvnen bliver ved med at drille
  • Ja tak til vækkepolitik med barnets trivsel i fokus

Karen Kildahl udfordrer nulvækkepolitikken på Berlingske.dk:

Hvem står bag Center for Børn og Unges Søvn?

Vi er Karen Kildahl og Sine Ditlev Bihlet. Vi har som jordemoder og sundhedsplejerske arbejdet med børns søvn i mange år og vejledt tusindvis af forældre og fagfolk til bedre søvn for hele familien. 

Vi foreslår denne søvnpolitiske ramme for arbejdet med søvn i danske daginstitutioner. Søvnpolitikken tager udgangspunkt i solid forskning og praksis inden for børns søvn og tilbyder en helhedsorienteret tilgang, som navigerer i kompleksiteten af børns individuelle søvnbehov og understøtter en konstruktiv dialog mellem forældre og personale.

Søvnpolitikken integrerer Sundhedsstyrelsens anbefalinger, nyeste forskning indenfor søvn og børns tilknytning samt vores erfaring for god klinisk praksis på området.

Karen og Sine har sammen startet Center for Børn og Unges Søvn og de står bag Søvnuddannelsen, hvor de uddanner fagfolk i børn og unges søvn. Nyeste skud på stammen er videouniverset Familiens Søvn med korte videokurser for forældre, der længes efter bedre søvn for hele familien.