Handelsbetingelser

Center for Børn og Unges Søvn ApS

Handelsbetingelserne gælder for forbrugeres køb af tjenesteydelser hos Center for Børn og Unges Søvn ApS, og vil derudover finde anvendelse for erhvervsdrivende, medmindre andet er angivet.

 

Siden ejes og drives af:
Center for Børn og Unges Søvn ApS
Mail: karen@centerforsoevn.dk
Tlf.: 31 10 17 42
CVR-nr. 43 79 59 10

 

Betaling
Betaling kan foretages ved brug af følgende betalingsmidler: VISA, MasterCard, og MobilePay. Betalingen trækkes, når varen afsendes.
Ved betaling med Mastercard Debit, som er et debetkort, vil betalingen blive reserveret på din konto i overensstemmelse med vilkårene for dit kort, indtil vi trækker eller afviser betalingen.

Ved forsinket betaling forbeholder vi os ret til at pålægge et gebyr på 100 kr. ved en rykkerskrivelse.


Priser
Center for Børn og Unges Søvn ApS tager forbehold for eventuelle fejl i de angivne priser, og der tages ligeledes forbehold for udsolgte varer/ydelser.
Vi forbeholder os retten til at ændre priserne uden varsel. Ændringerne vil ikke påvirke allerede afgivne bestillinger.
Priser er angivet i danske kroner eksklusive moms.


Levering
Levering af vores digitale ydelser foregår elektronisk via hjemmesiden eller den kommunikationskanal, der er specificeret i forbindelse med købet.
Levering anses for at være sket, når du som kunde har fået adgang til den digitale ydelse på den angivne platform eller har modtaget en e-mail med relevante instruktioner og adgangsoplysninger.

Efter levering betragtes ydelsen som værende ude af Center for Børn og Unges Søvn ApS’ hænder.
Eventuelle tekniske- eller netværksproblemer, der opstår efter levering, er uden for vores kontrol og ansvar. Det er dit ansvar at sikre, at de nødvendige tekniske forudsætninger og kompatibilitet er til stede for at kunne modtage og bruge den digitale ydelse.


Ansvarsfraskrivelse
Center for Børn og Unges Søvn ApS bygger på viden og ekspertise inden for området. Vi bestræber os på at levere korrekte og pålidelige ydelser, men vi kan ikke garantere bestemte resultater.

Vi påtager os ikke ansvar for eventuelle tab eller skader, der måtte opstå som følge af brugen af vores ydelser.


Returret
Du har som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret – se dog nedenfor om ibrugtagning af tjenesteydelser.
Hvis du fortryder dit køb af en tjenesteydelse, regnes fortrydelsesretten fra det tidspunkt, hvor du har købt varen.
Hvis du tager tjenesteydelsen i brug, bortfalder fortrydelsesretten fra ibrugtagningstidspunktet – også selvom der endnu ikke er gået 14 dage.
Hvis du fortryder dit køb af en fysisk vare, regnes fortrydelsesretten fra det tidspunkt, hvor varen er leveret til dig.
Du skal sende din meddelelse om, at du har fortrudt købet, inden fortrydelsesfristen er udløbet. Du kan kontakte os på karen@centerforsoevn.dk.
Du skal selv afholde alle udgifter til eventuelle returomkostninger.


Rettigheder
Center for Børn og Unges Søvn ApS har ene- og eksklusivret til alt indhold på hjemmesiden, herunder hjemmesidens tekst, design, overskrifter osv., og ligeledes også for alle undersider, produktsider, ydelses- og produktbeskrivelser osv.

Indhold må ikke kopieres eller videreformidles i nogen form uden Center for Børn og Unges Søvn ApS’ udtrykkelige samtykke. Overtrædelse heraf kan resultere i sagsanlæg med henblik på opnåelse af både erstatning og forbud mod anvendelsen.

 

Framelding af kurser
Op til en måned før kursusstart kræves 50% i gebyr ved framelding. Ved mindre end 14 dage til kursusstart gives der ingen refusion. Du er dog altid velkommen til at overdrage din plads til en anden. Kontakt os med information om, hvem der overtager din plads.

 

Aflysning af live events
Vi forbeholder os ret til at aflyse live events ved sygdom eller andre uforudsete hændelser. I tilfælde af aflysning vil vi bestræbe os på at finde en ny dato.


Reklamationsret
Som kunde har du ret til at reklamere over eventuelle fejl eller mangler ved de leverede digitale ydelser i overensstemmelse med gældende dansk købelov. Hvis du opdager fejl eller mangler ved den leverede ydelse, bedes du kontakte os hurtigst muligt og beskrive problemet detaljeret. Reklamationen vil blive behandlet i overensstemmelse med gældende lovgivning, og vi vil stræbe efter at løse problemet på en rimelig og retfærdig måde. Reklamationsretten dækker ikke skader eller fejl, der skyldes ukorrekt brug, misbrug eller manglende vedligeholdelse af ydelsen.


Klagemuligheder for forbrugere
Hvis du som forbruger oplever uoverensstemmelser eller problemer i forbindelse med dit køb af digitale ydelser fra Center for Søvn ApS, opfordrer vi dig til først at kontakte os på karen@centerforsoevn.dk.

Vi vil gøre vores bedste for at løse eventuelle uenigheder eller klager på en rimelig og konstruktiv måde.

Hvis du ikke er tilfreds med den løsning, vi tilbyder, har du som forbruger mulighed for at indgive en klage til Forbrugerklagenævnet. Du kan finde mere information om processen på Forbrugerklagenævnets hjemmeside.