Priser & FAQ

Her kan du se, hvad du får for pengene. Se, hvad priserne dækker over og få svar på dine spørgsmål.

Hvad koster det?

Se herunder hvad de forskellige priser dækker over. 

Foredrag og undervisning

fra 5000kr.

Kommuner, foreninger, firmaer, institutioner, skoler og efterskoler mm. kan booke separate foredrag eller undervisning med indhold efter aftale.

Hele uddannelsen

26.699 kr.

Har du spørgsmål?

FAQ

Vi har samlet vores bedste svar på jeres oftest stillede spørgsmål.

Uddannelsen er primært rettet mod sundhedsplejersker, sygeplejersker, jordemødre, fysioterapeuter,  pædagoger, psykologer, lærere, læger og andre faggrupper, som beskæftiger sig med børn og unges sundhed og trivsel. I ansøgningen til uddannelsen bedes man anføre, hvilken uddannelse man har og nuværende beskæftigelse.

15. august 2023 og afsluttes januar 2024.

Du får løbende adgang til undervisningsmaterialet, som primært består af videomateriale i form af undervisning, små klip, interviews, optagede søvnkonsultationer, links til forskning og litteratur, case og multiple choise-opgaver. Selve uddannelsen kører i platformen Simplero. 

Ca. én gang om måneden er der livebaseret undervisning, opfølgning og Q&A..

Uddannelsen er bygget op omkring 5 moduler. Hvert modul varer én måned, og er bygget op således, at kursisten har ca. 7 timers uddannelsestid om ugen. Der vil være 1-2 liveundervisningsformiddage om måneden, hvor det forventes, at kursisten deltager. 

Din arbejdsplads tilføres værdi, mens du tager din søvnuddannelse. Du deltager i undervisning, men 80 % af tiden øver du dig på de metoder, du får kendskab til og kan løbende videreformidle den viden, du erhverver dig ved at videreformidle til dine kolleger.

Bliv klogere på Søvnens biologi

Få en lille smagsprøve på den viden om søvn, du kan få på søvnuddannelsen. Du får forståelse for, hvordan døgnrytme og søvnpres påvirker søvnen og konkrete redskaber til at arbejde med søvnudfordringer. E-bogen indeholder også en søvnlog, du kan printe og bruge i arbejdet med børn, unge og familier.
Og så koster det dig ikke en krone.

Din e-bog kommer på mail.
Samtidig siger du ja tak til at modtage nyheder og tilbud fra os.
Og du kan til hver en tid slippe fri med et enkelt klik.