Moduler

En uddannelse hos Center for Børn og Unges Søvn vil styrke dig i dit arbejde  med vejledning i søvn hos børn, unge og familier.

Få overblik her

 

Første hold starter 15. august 2023

1. modul: Basis og grundviden

Modul 1 er spækket med vigtig grundviden om søvn. Her undervises i betydningen af søvn. En grundig indføring i søvnens kompleksitet, prævalens og incidens for søvnudfordringer i forskellige aldre, søvnens opbygning, søvnens biologi, cirkadisk rytme, søvnbehov, vågentid, søvnens opbygning med cykli og typer af søvn, kronotyper, søvnpres og indsovning. Der undervises i emnerne både overordnet og for specifikke aldre. 

 

2. modul: Søvnsårbarhed

På modul 2 skal vi have styr på udgangspunktet for at sove godt. Vi skal omkring børn og unges eventuelle sårbarheder og genetiske disponeringer for udfordrende søvn. Der undervises i regulering og følelsesmæssig udvikling, sensitiv respons, følsomt forældreskab, og barnets signaler herunder også gråd. Modulet indeholder ligeledes emner som forældresårbarheder, børn og unges normale udvikling samt sanseintegration – herunder motorisk uro, sansemotorik, spændinger og tungebånd. Der undervises også i sanseintegration ifht. børn med ADHD og/eller autisme. 

3. modul: Udløsende årsager til dårlig søvn

På modul 3 undervises der i lokalisering af udløsende årsager til søvnudfordringer samt henvisningsårsager. Der undervises i udfordrende graviditet, fødsel, barsel, kolik, traumer/PTSD, søvnapnoe, sengevædning, refluks, astma, smerter, øreproblemer, ADHD, autisme, parasomnier, restless legs, præmaturitet, flerfold, sygdom og psyke. 

4. modul: Adfærd og
vaner

På modul 4 skal vi tale om den meget vigtige adfærd omkring søvn. Vi kommer blandt andet omkring: vaner, rutiner, ritualer og genkendelighed. Vi skal se på, hvordan man arbejder med den gode søvn hele døgnet. Herunder soveomgivelser, putning, fastholdelse af søvnen og fordeling af vågentid og sovetid. Vi underviser i opvågninger, mad, skærme, lys, mørke, motion, ændring af rytmer og vågentid om natten. Vi underviser i, hvordan man arbejder med dagssøvnen i de familier, hvor barnet sover én eller flere lure. Vi underviser i lange putninger, det at kunne falde i søvn og sove selv, samsovning, forældresamarbejdet, sovepolitikker i institutioner og meget mere. 

5. modul: Konkrete strategier og metoder

På modul 5 bruger vi nu den tillærte viden fra de foregående moduler til at sammensætte en strategi for den enkeltes arbejde med børn og unges søvn. Er der tale om et søvnproblem, hvorfor og hvordan hjælper man konkret familierne til bedre søvn i den stilling, man besidder? Vores teori skal bruges i praksis. Hvor og hvordan kan din arbejdsplads generelt arbejde med søvnen? En helhedsorienteret tilgang til søvnudfordringer danner grund for modulets indhold og undervisning. Der undervises i konkrete værktøjer til at arbejde struktureret med søvnen. Du vil fx lære om anvendelse af døgnhjul, søvnlog, dagbog, hypnose, visitering mm.  

Bliv klogere på Søvnens biologi

Få en lille smagsprøve på den viden om søvn, du kan få på søvnuddannelsen. Du får forståelse for, hvordan døgnrytme og søvnpres påvirker søvnen og konkrete redskaber til at arbejde med søvnudfordringer. E-bogen indeholder også en søvnlog, du kan printe og bruge i arbejdet med børn, unge og familier.
Og så koster det dig ikke en krone.

Din e-bog kommer på mail.
Samtidig siger du ja tak til at modtage nyheder og tilbud fra os.
Og du kan til hver en tid slippe fri med et enkelt klik.